Tillbaka till shoppen
Tillagd i shoppingbag! Tillagd! Du har nått maximalt antal artiklar för denna shoppingbag

  Cirkuläritet

  Vi befinner oss på en viktig resa där vi siktar mot att bli en cirkulär verksamhet. Detta genom att maximera värdet på våra produkter och resurser och göra det möjligt att återanvända och reparera dem så mycket som möjligt innan de slutligen återvinns. 

  Vad är cirkularitet?Vad innebär detta? 

  Svarta klänningar

  Designade för cirkulär ekonomi

  Pre-loved

  Second Hand

  Jeans Redesign-projektet

  Samarbete med Ellen MacArthur Foundation’s

  Vad är cirkularitet?

  Visionen om en cirkulär modeindustri enligt Ellen MacArthur Foundation, en icke vinstdrivande organisation som jobbar för en övergång mot en cirkulär ekonomi, är att produkter ska utformas för att användas mer, tillverkas för att kunna tillverkas igen och tillverkas av säkra och återvunna eller förnybara material.

  ↪ ANVÄNDAS MER

  I en cirkulär ekonomi hålls produkter och material i bruk till sitt högsta värde hela tiden. Återanvändning är det alternativ som föredras där det är relevant.

  ↪ TILLVERKADE FÖR ATT KUNNA TILLVERKAS IGEN

  Produkterna utformas och tillverkas från grunden så att de kan återanvändas, göras om, återvinnas och – i förekommande fall och efter maximal användning och återanvändning – komposteras på ett säkert sätt.

  ↪ TILLVERKAS AV SÄKRA OCH ÅTERVUNNA ELLER FÖRNYBARA MATERIAL

  I en cirkulär ekonomi är ämnen som är hälso- eller miljöfarliga utformade för att möjliggöra säker materialcirkulation och säkerställa att inga föroreningar släpps ut i miljön.


  Vad innebär detta?

  En cirkulär ekonomi innebär att man rör sig bort från take-make-waste-modellen och istället jobbar för att drastiskt minska behovet av nya råvaror genom återanvändning, omarbetning och återvinning. Som ett sista steg kan man köpa de återstående nya råvarorna från förnybara material med hjälp av regenerativa produktionsmetoder.
  Genom att skapa ett cirkulärt ekosystem som hjälper oss nå dessa mål arbetar vi inom 3 olika områden.

  ↪ PRODUKTER DESIGNADE FÖR CIRKULARITET:

  Produkter som är gjorda för att hålla och som är tillverkade i återvunna, förnybara, regenerativa och ansvarsfullt anskaffade material (t.ex. material) som kan cirkuleras (t.ex. återanvändas och återvinnas) flera gånger.

  ↪ CIRKULÄRA LEVERANSKEDJOR:

  Bränslesystem som återcirkulerar produkter och material och stödjer cirkulära produktionsprocesser och materialflöden.

  ↪  CIRKULÄRA KUNDRESOR

  Gör det enkelt för våra kunder att ta del av och engagera sig i ett cirkulärt mode med produkter som kan användas mer, repareras, återanvändas och återvinnas.

   

  Du kan läsa mer om vårt arbete med cirkularitet och klimatet på H&M Groups webbplats här: https://hmgroup.com/sustainability/circularity-and-climate