Tillbaka till shoppen
Tillagd i shoppingbag! Tillagd! Du har nått maximalt antal artiklar för denna shoppingbag

  ALTERNATIV TVISTLÖSNING FÖR EU-MEDBORGARE

  Detta är för att informera dig om att du som konsument har möjlighet att kontakta ett lokalt alternativt tvistlösningsorgan angående en tvist som du inte har kunnat lösa direkt med Monki (ett varumärke inom H&M Group).

  Vad är ADR?

  Alternativ tvistlösning är ett förfarande för lösning av nationella och internationella tvister utanför domstol gällande avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal mellan en näringsidkare som är etablerad inom EU och en konsument som är bosatt inom EU genom ingripande av ett alternativt tvistlösningsorgan som föreslår eller ålägger parterna en lösning eller sammanför parterna i syfte att underlätta en uppgörelse i godo.

  Alternativa tvistlösningsorgan är utomrättsliga (icke-rättsliga) organ. Ett alternativt tvistlösningsorgan är en neutral part (t.ex. en förlikningsman, medlare, skiljeman, ombudsman eller en klagomålsnämnd) som H&M kommer att använda sig av för att lösa tvister, om konsumenten beslutar att använda alternativ tvistlösning. Det alternativa tvistlösningsförfarandet är ett billigt, enkelt och snabbt förfarande och är därför till nytta för både konsumenter och näringsidkare, som kan undvika domstolskostnader och långdragna förfaranden.

  Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

  Om du har frågor eller vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

  Ring 0800 6648194 (kostnadsfritt inom Tyskland). Tysktalande kundservice. Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.
  Straßburger Str. 8
  Kehl, 77694
  TYSKLAND

  https://www.verbraucher-schlichter.de

  Detta alternativa tvistlösningsorgan finns med i förteckningen över de nationella alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister).http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  H&M Hennes & Mauritz GBC AB
  Mäster Samuelsgatan 46 A
  106 38 Stockholm
  SVERIGE

  Organisationsnummer: 556070-1715